Системийн ерөнхий бүтэц

Системийн ажиллагаа

А.Золзаяа

Last Update 2 năm trước

Манай системийн ерөнхий бүтэц ажиллагааний зураглал

Та системийг ажиллуулахаас өмнө энэ зургийг хараад системээ ойлгоод аваарай.

1. diwo туслах- Энэ цэсэнд таны хийх ёстой болон мэдэхгүй зүйлд хөтлөх гарын авлага зэрэг байрлана.

2. Хүний нөөц- Хүний нөөц дээр хийгддэг үйлдлүүд болон дэлгэцүүд энэ цэсэнд байрлана.

3. Цаг бүртгэл: Та байгууллагынхаа ажилтны цаг бүртгэлийг бүртгэж оруулж цалин бодохдоо хэрэглэж болно.

4. Цалин- Танай Байгууллагын бүх шатны цалин бодолтыг энэхүү цэсний дэлгэцүүд маш амарханаар хурдан бодож өгч чадна.

5. Тайлан- Систем дээр хийгдсэн бүх мэдээллийн дагуу танай байгууллагын бүх төрлийн тайланг авах боломжтой.

6. Тохиргоо- Цалин бодолтод хэрэглэдэг түүлүүдийг тохируулах тохиргооны хэсэг хийгддэг цэс.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us