Бүтэц нэмэх

Дотоод нэгж, ажлын байр нэмэх

А.Золзаяа

Last Update 2 years ago

1. Та хүний нөөц гэсэн цэснээс 2 дугаартай бүтэц гэсэн дэд цэсийг дарж бүтэц дэлгэцээ дуудна. 

2. Бүтэц дэлгэц дээр байгаа мөрнүүдийг тайлбарлавал 

 1. Байгууллагын дотоод нэгж 

 2. Ажлын байр  эдгээрийг та өөрийн байгууллагад тохируулан нэмэх, устгах боломжтой юм.

3. Та бүтэц дэлгэцээ дуудсан бол 3 дугаартай "Дотоод нэгж нэмэх" товчийг дарж дотоод нэгж нэмэх талбарыг дуудах юм. Тус талбарыг дуудаж бөглөснөөр 4 дугаартай хадгалах товч даран та амжилттай дотоод нэгжээ нэмэх юм. 

4. Та ажлын байр нэмэх шаардлагатай бол "Ажлын байр нэмэх" гэсэн товчийг дарж талбарыг дуудна. Дуудсан талбар дээрээ бөглөх талбаруудыг бөглөж "Хадгалах"  товч дарснаар танай компанид шинэ ажлын байр үүсэх юм. 

* Ажлын байр нэмэх панел маань 2 хуудас бөгөөд "Үргэжлүүлэх" товч дарж мэдээллээ бөглөөд хадгалаарай.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us