Байгууллагаа бүртгүүлсэний дараах бүтэц болон ажилтан нэмэх

Та өөрийн байгууллагын дотоод нэгж болон ажилтнаа маш амархан бүртгэх боломжтой.

А.Золзаяа

Last Update منذ عامين

1. Та Байгууллагын бүтэц, дотоод нэгжээ маш доорх жишээ зургийн дагуу бөглөөд 

1. Та байгууллагынхаа бүтцийг дараах зургийн дагуу бөглөн үргэжлүүлэх товчийг дарна уу.

2. Дотоод нэгжийг бичиж дууссаад та дотоод нэгжид хамаарах ажлын байрыг оруулах хэрэгтэй. Ажлын байрыг доорх зургийн дагуу оруулан цааш "Үргэжлүүлэх" товч даран ажилтнаа бүртгэх хуудсаа дуудна. 

Дотоод нэгж дээр хэрвээ дутуу орхисон зүйл байвал "буцах"  товч даран буцах боломжтой.

3. Та байгууллагынхаа ажилтны түргэн бүртгэлийг эндээс хийх боломжтой ба Ажилтны мэдээллийг ажилтан бөглөх талбарт нэмсэнээр таны нэсмэн ажилтны бүртгэл хажуугийн талбарт хэдэн хүн нэмсэнийг харуулах болно. Та байгууллагынхаа ажилтанг эхний байдлаар бүртгээд дууссан бол "Бүртгэл дуусгах"  товчин дээр даран өөрийн байгууллагад хамаарах үндсэн систем рүүгээ орох боломжтой юм. 

4. Та "Бүртгэл дуусгах" товч дарсанаар diwo.mn-ний Diwo туслах цэс рүү очно. Таны хийх ёстой ажлын дарааллыг энэ хуудсанд байршуулсан байх бөгөөд давхар гарын авлага харах боломжтой.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us